MS1 : Gà tre chuối đen chân điểm, mồng ngã trái, được 8L, đang trong thời kì thay lông nên chia lai ae giá mềm, thành tích win 1. Giá ra đi là 300 k

Liên hệ: Tùng , phone : 099.645.2537( tới chợ Bà Điểm call cho mình ). No fix